TẬP ĐOÀN OLMIX CHÂU Á BỔ NHIỆM TIẾN SĨ JOSE NICANDRO “NIKI” C. ATIENZA TRONG VAI TRÒ GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI OLMIX CHÂU Á | Olmix

Tin tức

TẬP ĐOÀN OLMIX CHÂU Á BỔ NHIỆM TIẾN SĨ JOSE NICANDRO “NIKI” C. ATIENZA TRONG VAI TRÒ GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI OLMIX CHÂU Á

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2018, Tiến sĩ Jose Nicandro 'Niki' C. Atienza gia nhập Olmix châu Á trong vai trò Giám đốc Thương mại.

Với sự bổ nhiệm Tiến sĩ Niki Atienza, Olmix châu Á mong muốn củng cố sự quản lý cũng như các bước tiến chiến lược của mình tại thị trường châu Á với sự hỗ trợ của một nhân tố có thế mạnh về thương mại, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và sản xuất, ở chuyên ngành kỹ thuật và tiếp thị ( marketing). Ông Atienza (Niki – tên thường gọi) cũng sẽ hợp nhất tất cả các hoạt động thương mại và chiến lược của Olmix châu Á tại Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như tăng cường hợp tác với các khách hàng chủ chốt ở tất cả các nước này.

Tiến sĩ Niki Atienza đã chia sẻ: " Vào thời điểm này, tất cả các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi (khách hàng của chúng tôi) đều hướng đến hiệu quả tốt hơn và hỗ trợ các khách hàng của họ ( các nhà chăn nuôi) tăng năng suất. Olmix với các sản phẩm hiện có, là các giải pháp toàn diện từ chất nền khoáng sét và tảo biển, sẽ đồng hành và hỗ trợ cùng với khách hàng của mình đạt được mục tiêu đó”. Khi đề cập đến tương lai của Olmix, Ông nhấn mạnh rằng: “sự phản ứng nhanh nhạy của Olmix trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cũng như trong đầu tư sẽ mang lại các giá trị lớn cho khách hàng chủ chốt và tiếp tục thúc đẩy năng suất trong chăn nuôi gia súc – gia cầm – thủy sản của khách hàng bằng các sản phẩm bền vững của Olmix”.

Tiến sĩ Niki Atienza sẽ báo cáo với ông Quang Thanh Trinh, Giám đốc Olmix châu Á và sẽ làm việc tại Manila, Philippines.

 

 

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Mr. Damien Berdeaux – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam | dberdeaux@olmix.com | + 84 901 205 444
  • Ms. Lê Thị Hải Lý – Phụ trách Marketing và truyền thông – Olmix châu Á | haily@olmix.com | +84 9 139 084 39