Các nhà phân phối Châu Á của Tập đoàn Olmix họp tại Manila | Olmix

Tin tức

Các nhà phân phối Châu Á của Tập đoàn Olmix họp tại Manila

Các nhà phân phối Châu Á của tập đoàn tụ họp tại Manila thủ đô Philippine tuần trước để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mục tiêu phát triển cho năm tới.

Hơn 40 người tham dự, bao gồm tất cả nhà phân phối của Olmix và nhân viên từ 12 quốc gia ở khu vực Châu Á tham gia cuộc họp các nhà phân phối năm 2015, được tổ chức tại khách sạn Sofitel Plaza Manila Philippin từ ngày 24-25 Tháng 10 2015.  Cùng địa điểm tổ chức Hội nghị Heo Thú Y Châu Á (APVS 2015).

Mỗi nhà phân của quốc gia sẽ trình bày về doanh thu đạt được, sau 2 ngày làm việc họ còn tham gia các hoạt động nhóm cùng nhau.

Cuộc họp các nhà phân phối Châu Á lần thứ 2 của Olmix. Được tổ chức 2 năm một lần sau lần thứ nhất năm 2013 ở Hồ Chí Minh, Việt Nam.