Olmix phát minh ra công cụ “đánh giá nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc” | Olmix

Tin tức

Olmix phát minh ra công cụ “đánh giá nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc”

Olmix, chuyên gia kiểm soát độc tố, ra mắt một công cụ mới cung cấp khả năng để đánh giá nguy cơ nhiễm độc tố của thức ăn.

Tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và thực tiễn cây trồng, thức ăn chăn nuôi dù ít hay nhiều cũng bị nhiễm các loại độc tố nấm mốc cấp cao như họ Fusarium, DON, Zearalenon và Fumonisins. Tuy nhiên, không phải lúc nào vật nuôi cũng có các triệu trứng cụ thể để chẩn đoán nguyên nhân từ độc tố nào. Khi lứa nuôi bị giảm hiệu suất chăn nuôi mặc dù quản lý vẫn tốt thì điều quan trọng là tìm kiếm các nguy cơ bị nhiễm độc tố trong thức ăn.

Để dễ dàng đánh giá mức độ nhiễm các loại độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi (hầu như không có thức ăn chăn nuôi nào mà không bị nhiễm độc tố nấm mốc) Olmix đã mang tới cho những người chăn nuôi “thang đánh giá nguy cơ nhiễm các loại độc tố nấm mốc”. Đây là dòng công cụ có khả năng đánh giá nguy cơ nhiễm các loại độc tố nấm mốc chỉ sau vài cú nhấp chuột bằng cách trả lời những câu hỏi đơn giản về các vấn đề gặp phải trên đàn gia súc, quy trình trồng trọt và chất lượng kho lưu trữ thức ăn, áp dụng cho cả đánh giá rủi ro trên chăn nuôi bò sữa và chăn nuôi heo..

“Thang đánh giá nguy cơ nhiễm các loại độc tố nấm mốc” ước tính khả năng bị nhiễm các loại độc tố nguy hiểm, các giả định được đưa ra để hướng người chăn nuôi tới những câu trả lời đúng để làm ví dụ điển hình cho các phân tích trong phòng thí nghiệm về mức độ nhiễm độc tố và/hoặc thiết lập một chương trình chống độc tố như chất hấp phụ độc tố nấm mốc Mtox+, MMIS.

 

 

Quy định của địa phương nên được tư vấn về tình trạng của sản phẩm này trong nước đến. Tất cả các thông tin chỉ dành cho xuất khẩu bên ngoài châu Âu