Vitalbase, organische bodemverbeteraar met langdurige werking | Olmix

Vitalbase Organische bodemverbeteraar met langdurige werking

De organische stof in Vitalbase dient als energie- en voedingsbron voor micro-organismen in de grond. Vitalbase zorgt voor een divers bodemleven dat bijdraagt aan gebalanceerde en gezonde plantengroei, voor betere bodemvruchtbaarheid en bescherming tegen ziekteverwekkers.

De situatie

Aanleg en renovatie van een grasveld

Bij de aanleg of renovatie van een grasbodem wordt de basis gelegd voor een sterk speeloppervlak dat goed draineert. Echter, er wordt weinig aandacht besteed aan het feit dat bodems organische stof opbouwen, bijvoorbeeld via oude wortels, en dat die lastig verteren.

De uitdaging

Viltopbouw tegengaan

Om viltopbouw tegen te gaan is een gezond en actief bacterieel bodemleven een vereiste. Bacteriën voeden zich in beginsel met makkelijk verteerbare organische stof. Als de bacteriën eenmaal in groten getale aanwezig zijn, worden zij de motor achter de vertering van vilt en met schimmels concurreren zij om de vertering van organische stof. Dit resulteert in een afname van schimmelziektes.

De oplossing

Bacteriële bodemvoeding

Vitalbase bestaat voor 100% uit natuurlijk organisch materiaal van legkippen van zorgvuldig geselecteerde boerderijen in Nederland. De organische stof in Vitalbase dient als energie- en voedingsbron voor bacteriën in de bodem met als doel het bodemleven te stimuleren om vilt en stabiele organische stof af te breken. Vitalbase zorgt voor een divers bodemleven dat bijdraagt aan gebalanceerde en gezonde grasgroei, voor betere bodemvruchtbaarheid en bescherming tegen ziekteverwekkers.

Sterke punten

VITALBASE, NPK 4-3-2+1MgO+9CaO+67OM

  • 1

    Stimuleert bacterieel bodemleven

  • 2

    Levert natuurlijke basisvoeding

  • 3

    Gaat viltopbouw tegen

Stimuleren van kieming

De combinatie van Stor-it en Vitalbase zorgt voor een snelle kieming van de graszaadjes en resulteert in een dichte grasmat binnen enkele maanden na de kieming. Dit is mogelijk doordat vocht en zuurstof constant beschikbaar zijn, terwijl het bacteriële bodemleven voor een permanente gezondheidsbuffer zorgt.

Gebruik

Gebruik de organische bodemverbeteraar Vitalbase op sportvelden, fairways, tees en roughs, maar ook in parken en op kerkhoven. Overal waar de omzetting van organische stof in de grond gestimuleerd moet worden is Vitalbase inzetbaar. Daarnaast is Vitalbase geschikt om op zandgronden organische stof aan te voeren om voor structuur in de grond te zorgen. Vitalbase is te gebruiken vanaf de late winterperiode tot aan de herfst, vereiste is dat de temperatuur van de bodem meer dan 9°C bedraagt.

Verpakking

Aanbevolen producten

Bodemverbetering tijdens de aanleg van sportvelden of greens vereist een goede balans tussen mineralen, organische stof en opslag van voedingsstoffen. Olmix Plant Care biedt alle benodigde producten om een sterke zandbodem te maken.

Granulaire minerale bodemverbeteraar

Nieuws

Plant Care

Sussex County Cricket Club omver gebowld door Marathon

26-03-2015

Sherriff heeft een leuk artikel gepubliceerd op hun website over het gebruik van Marathon op het cricketveld van Sussex.

Plant Care

Greenkeeper artikel Stor-it: ‘Minder snel last van droogteplekken en wateroverlast’

26-01-2015

In de nieuwste Greenkeeper wordt in een interessant artikel uitgebreid aandacht besteed aan de minerale bodemverbeteraar Stor-it.

Plant Care

Eerste ervaringen Jos Scholman B.V. met Vitalphos positief

16-12-2014

Leuk en interessant artikel in de Fieldmanager over de ervaringen van Aannemingsbedrijf Jos Scholman met Marathon Vitalphos.