MYCO'EVALUATOR, een gratis digitaal hulpmiddel om mycotoxinen te analyseren | Olmix

Nieuws

MYCO'EVALUATOR, een gratis digitaal hulpmiddel om mycotoxinen te analyseren

De gevolgen van mycotoxinen hebben een grote financiële impact op agrarische bedrijven. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk een mycotoxine contaminatie te detecteren om vervolgens corrigerende maatregelen te kunnen nemen. In de praktijk is het vaststellen van een mycotoxine probleem niet eenvoudig, omdat de symptomen vaak aspecifiek zijn en mogelijk veroorzaakt zijn door andere pathogenen. Olmix heeft een nieuw digitaal hulpmiddel ontwikkeld, de Myco'Evaluator, om mycotoxine besmetting bij bedrijven op te sporen.

Auteurs: Olmix Technical Service

Het voorspellende model dat wordt gebruikt in de Myco'Evaluator is gebaseerd op risicofactoren op de aanwezigheid van mycotoxinen in voer. Deze risicofactoren zijn vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke literatuurstudies en zijn ingedeeld in drie categorieën: management, de bewaarcondities van het voer en de (ziekte)verschijnselen. Op basis van de risicofactoren berekent de Myco'Calculator de kans (uitgedrukt in %) op een besmetting van mycotoxinen in het voer. Het model is getest en gepubliceerd tijdens het 3R congres (INRA herkauwers congres). Uit de publicatie blijkt dat het model een zeer nuttig instrument is om het risico op mycotoxine besmettingen te identificeren.  De Myco'Evaluator is de eerste stap in de mycotoxine diagnose. De chemische analyse, stap 2 in het gehele proces, blijft het meest efficiënte instrument om mycotoxinebesmetting te bevestigen en het precieze niveau in voer te meten. Met het Myco’Screen concept heeft Olmix een totaalpakket aan hulpmiddelen ontwikkeld om voerfabrikanten, nutritionisten en veehouders te helpen met hun strategie om mycotoxinen te analyseren.

Wanneer de aanwezigheid van mycotoxinen is bevestigd, dan is er altijd sprake van polycontaminatie en is de toepassing van een breedspectrum toxinebinder de juiste stap om problemen te stoppen of te beperken. Olmix staat tot uw beschikking, om te helpen de best mogelijke oplossing te verkrijgen wanneer het gaat om mycotoxinen.