Skip to main content

Độc tính của các trichothecenes type A mới: NX và 3ANX

By January 2, 2023January 22nd, 2024VN
Reading Time: 3 minutes

NX và dạng acetyl hóa 3ANX của nó là hai trichothecenes type A mới, được sản xuất bởi Fusarium graminearum. NX và 3ANX có cấu trúc tương tự như các trichothecenes type B, theo thứ tự tương ứng là  deoxynivalenol (DON) và 3-ADON. Giống như DON, NX gây độc tế bào, ức chế tổng hợp protein, gây ra stress oxy hóa và có tác hại gây viêm.

Gần đây, Pierron và cộng sự đã nghiên cứu độc tính đường ruột của những độc tố mới được phát hiện này so với DON, sử dụng các tế bào Caco-2 giống như tế bào ruột và các mẫu cấy từ ruột lợn. Khả năng sống sót của các tế bào ruột khi tiếp xúc với NX giống như khi tiếp xúc với DON, trong khi 3ANX cho thấy khả năng gây độc tế bào thấp hơn. Các quan sát mô học cũng chỉ ra rằng NX gây ra những thay đổi trên các mẫu cấy trong ruột là lớn hơn so với DON; và 3ANX là ít nhất. Điều này tương quan với ảnh hưởng của ba độc tố lên các biểu hiện gen đường ruột, cho thấy rằng NX có tác động nhiều hơn đến biểu hiện gen đường ruột so với DON, và 3ANX ít tác động hơn. Các con đường truyền tín hiệu tương tự cũng bị ảnh hưởng bởi ba chất độc này, đặc biệt là phản ứng viêm và phản ứng miễn dịch.

Trong khi đó, NX điều biến nhiều gen hơn DON và 3ANX. Sự tái điều hòa của các gen gây viêm có thể là nguyên nhân gây ra sự biến đổi và suy thoái của các mô ruột. Người ta cho rằng tổn thương hình thái ruột này sẽ ảnh hưởng đến chức năng hàng rào bảo vệ và khả năng hấp thụ của ruột.

Nói chung, các kết quả chỉ ra rằng NX và 3ANX có kiểu độc hại tương tự như DON, nhưng với mức độ độc hại khác nhau: NX > DON >> 3ANX. Liên quan đến vấn đề này, chúng ta nên đưa NX vào phân tích rủi ro toàn diện liên quan đến sự hiện diện của trichothecenes trong thức ăn chăn nuôi.

Tham khảo: Pierron và cộng sự, 2022. Độc tính đường ruột của trichothecenes type A mới, NX và 3ANX. Chemosphere, 288, 132415. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132415

Leave a Reply