Skip to main content

Chống nhiễm độc tố nấm mốc ở gia cầm bằng chất hấp phụ độc tố dựa trên khoáng sét-tảo biển

By June 27, 2024Myco news, VN
Reading Time: 4 minutes

Deoxynivalenol (DON) là một trong những độc tố nấm mốc phổ biến nhất trên thế giới. Nó có thể gây hại cho hình thái đường ruột và gây ra stress oxy hóa gan cho gà thịt, cuối cùng làm giảm hiệu suất tăng trưởng. Những hậu quả này có thể xảy ra ngay cả khi nhiễm độc tố nấm mốc ở mức dưới ngưỡng khuyến nghị là 5 mg DON/kg thức ăn (Ủy ban châu Âu). Một số nghiên cứu trên gà thịt cho thấy các độc tố nấm mốc DON làm giảm chiều cao nhung mao ruột và tổn thương đường ruột ở mức nhiễm thấp tới 1,9 mg/kg. Phối hợp với Đại học Ghent (Bỉ) và Schothorst Feed Research (Hà Lan), hai thử nghiệm đã được thực hiện để đánh giá khả năng của chất hấp phụ độc tố dựa trên khoáng sét – tảo biển (MT.X +®, Olmix) để giảm tiếp xúc với một số độc tố nấm mốc trên gà thịt và cải thiện sự trao đổi chất đường ruột và gan khi tiếp xúc tự nhiên với DON.

Thử nghiệm đầu tiên là một thử nghiệm độc tính trong đó DON, OTA và AFB1 được sử dụng chính xác trong một viên uống duy nhất cho gà thịt, để đạt mức nhiễm lần lượt tương đương là 5 mg/kg, 2,5 mg/kg và 20 mg/kg thức ăn. Một nhóm không sử dụng chất hấp phụ độc tố (nhóm đối chứng) và nhóm còn lại nhận được sử dụng chất hấp phụ độc tố dựa tren khoáng sét – tảo biển ở mức 2,5 g/kg thức ăn (MT. Nhóm X+®). Các mẫu máu được thu thập tuần tự để đo nồng độ DON-3S trong huyết tương (DON-3-sulphate, chất chuyển hóa chính DON ở gia cầm), OTA và AFB1. MT. X + ® giảm phơi nhiễm DON của gà thịt. Số lượng DON-3S huyết tương ít hơn (-40%) được tìm thấy trong MT. Nhóm X+ ® (hình 1).

Hình 1. Đường cong thời gian nồng độ trung bình trong huyết tương của DON-3S, chất chuyển hóa DON chính, sau khi uống viên có chứa độc tố DON (0,5 mg / kg BW).

Kết quả cho thấy MT. X + ® làm giảm đáng kể sự tiếp xúc của gà thịt với OTA, vì lượng độc tố nấm mốc này thấp hơn 44% được tìm thấy trong máu. Về AFB1, giảm nhiều hơn, những con gà được bổ sung sản phẩm có AFB1 trong máu ít hơn 64% so với những con đối chứng.

Trong thử nghiệm thứ hai, hai chế độ ăn đã được sử dụng, nhóm đối chứng nhận được chế độ ăn bị ô nhiễm nhẹ với DON (~ 0,2 mg DON / kg). Chế độ ăn thứ hai bị nhiễm DON tự nhiên (~ 3,0 mg DON / kg) và được cho hai nhóm gia cầm ăn. Nhóm DON nhận được chế độ ăn này không có chất hấp phụ độc tố và MT.X+® nhận được cùng một loại thức ăn + 2,0 g MT.X+®/kg thức ăn, Chế độ ăn với 3 mg / kg DON gây tổn thương và làm giảm chiều cao các nhung mao ruột. Hơn nữa, stress oxy hóa đã diễn ra trong gan. Những tác động này không được quan sát thấy khi MT. X + ® đã được thêm vào chế độ ăn có chứa độc tố DON.

Bảng 1: Phép đo mô hình hỗng tràng vào ngày 37

Tóm lại, nghiên cứu chứng minh rằng công nghệ khoáng sét – tảo biển được thử nghiệm có thể làm giảm phơi nhiễm toàn thân với deoxynivalenol (40%), ochratoxin A (44%) và aflatoxin B1 (64%), dựa trên một mô hình viên uống duy nhất để đánh giá độc tính. Hơn nữa, thiệt hại gây ra bởi khoảng 3 mg / kg deoxynivalenol (DON) về hình thái ruột và stress oxy hóa trong gan của gà thịt đã tránh được thông qua việc bổ sung chế độ ăn uống với chất hấp phụ độc tố dựa trên khoáng sét – tảo biển.

Tham khảo: Gallissot, M.; Rodriguez, MA; Devreese, M.; Van herteryck, I.; Molist, F. và Santos, R. 2024. Chất khử nhiễm dựa trên khoáng sét – tảo biển làm giảm tiếp xúc với aflatoxin B1, ochratoxin A và deoxynivalenol trong mô hình độc tính, cũng như hỗ trợ hình thái đường ruột và giảm stress oxy hóa gan ở gà thịt được cho ăn chế độ ăn tự nhiên bị nhiễm deoxynivalenol. Độc tố 16: 207.