Skip to main content

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với độc tố nấm mốc

By April 21, 2023January 22nd, 2024VN
Reading Time: 3 minutes

Khí hậu Trái đất đang trải qua những thay đổi toàn cầu bất lợi do sự gia tăng phát thải khí nhà kính do con người gây ra. Khí hậu đại diện cho yếu tố sinh thái nông nghiệp quan trọng nhất ảnh hưởng đến các giai đoạn vòng đời của nấm và khả năng xâm chiếm cây trồng, tồn tại và tạo ra độc tố, dự kiến sẽ có sự thay đổi trong phân bố địa lý và mô hình sản sinh độc tố nấm mốc.

Kinh nghiệm của những năm trước và các mô hình dự đoán được hưởng lợi từ các kỹ thuật mới nhất (phiên mã, microarray, qPCR) giúp đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố gây áp lực môi trường và các quá trình sinh hóa điều chỉnh sản sinh độc tố nấm mốc.

Với nhiệt độ cao hơnA. flavus (sản sinh aflatoxin) được dự đoán sẽ vượt trội hơn A. carbonarius (sản sinh ochratoxin) và Penicillium spp. (sản sinh OTA và PAT).

Gần đây ở Nam Âu và Đông Âu, những năm có thời tiết nóng hơn và khô hơn bình thường đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm trong cây trồng, với sự xuất hiện cao hơn của A. flavus gây hại cho Fusarium spp. Điều này tương quan với tỷ lệ nhiễm aflatoxin cao hơn ở khu vực này, trước đây không được coi là có nguy cơ nhiễm aflatoxin. Một số mô hình dự đoán gia tăng (lên đến 50%) sự xuất hiện AFM1 trong sữa vào năm 2030.

Trong khi đó ở Nam, Trung và Đông Nam Á, lượng mưa cao hơn dẫn đến mức AFB1 cao  .

Fusarium chịu được giới hạn nhiệt độ rộng và đòi hỏi hoạt động nước cao (aw) để phát triển. Do đó, sự xuất hiện của chúng (đặc biệt là F. graminearum) có thể tăng ở Trung và Bắc Âu, dự kiến sẽ ẩm ướt hơn cho đến năm 2050.

Mức CO2 tăng kéo theo sinh khối Fusarium được dự đoán sẽ tăng 2,5 lần, mà không ảnh hưởng đến việc sản sinh độc tố nấm mốc. Trong khi đó, sự tăng trưởng fumonisin có liên quan chặt chẽ đến điều kiện thời tiết và biến đổi khí hậu gần đây ảnh hưởng đến sự phân bố của chúng, như được quan sát thấy với sự gia tăng ở Trung Âu.

Nhìn chung, bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng trên toàn thế giới về việc mất diện tích canh tác phù hợp, dẫn đến tăng tính nhạy cảm với mức nhiễm nấm và tăng ô nhiễm độc tố nấm mốc. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để có được một cái nhìn toàn diện hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với sự xuất hiện của nấm và độc tố nấm mốc.

 

Tham khảo: Zingales et al. , 2022. Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến nấm mốc và độc tố nấm mốc. Độc tố, 14, 445. (Climate Change and Effects on Molds and Mycotoxins. Toxins, 14, 445) https://doi.org/10.3390/toxins14070445.