Skip to main content

HỘI THẢO ĐẶC BIỆT VỀ ĐỘC TỐ NẤM MỐC

By June 1, 2023January 22nd, 2024VN
Reading Time: 4 minutes

Hiệp hội Nghiên cứu Độc tố nấm mốc đã tổ chức Hội thảo hàng năm về độc tố nấm mốc tại Celle, Đức.

Vào ngày 5-7 tháng 6 năm 2023, các nhà khoa học về độc tố nấm mốc từ các tổ chức nổi tiếng đã trình bày công trình nghiên cứu mới nhất của họ về các chủ đề khác nhau, đa dạng như sự xuất hiện của độc tố nấm mốc, an toàn thực phẩm, độc tính, các loại nấm và phân tích. Olmix đã tham gia vào sự kiện chuyên sâu này và chọn ba thông tin liên lạc để chia sẻ trong Myco’News kỳ này:

Phần An toàn thực phẩm: Độc tố nấm mốc ở côn trùng được sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, của Ronald Maul.

Ngày nay, cùng với việc côn trùng càng lúc càng được sử dụng nhiều hơn với mục đích làm thực phẩm và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, những ảnh hưởng của độc tố nấm mốc ở côn trùng cũng đang được nghiên cứu nhiều hơn. Sau khi chỉ ra rằng sự hấp thu và chuyển hóa khác nhau giữa các độc tố nấm mốc và các loài côn trùng, Maul tập trung vào tác động của aflatoxin B1 (AFB1) đối với ấu trùng sâu bột (Tenebrio molitor). Những phát hiện chính cho thấy ấu trùng chịu được hàm lượng aflatoxin rất cao nhưng khả năng tích lũy độc tố kém.

Ngoài ra, ấu trùng sâu bột chuyển hóa AFB1 trong một số chất chuyển hóa giai đoạn I, bao gồm các dẫn xuất mới như AFB1 monohydroxylated. Trong khi đó, vẫn còn có những điều không chắc chắn liên quan đến số phận của AFB1 trong sâu bột, vì 87% độc tố ăn vào vẫn chưa được phát hiện trong cơ thể ấu trùng và dư lượng.

Tài liệu tham khảo: Maul và ctv., 2022. Hội thảo về độc tố nấm mốc lần thứ 44. Bài giảng 12, trang 38.

Phần Sức khỏe/Phơi nhiễm: Phơi nhiễm trong thời gian ngắn với độc tố nấm mốc Fusarium deoxynivalenol và zearalenone ở bò được cho ăn chế độ ăn gây nhiễm toan dạ cỏ, bởi Regiane R Santos.

Hệ vi sinh dạ cỏ có khả năng nhất định để vô hiệu hóa một số độc tố nấm mốc. Tuy nhiên, khả năng này bị tổn hại khi quần thể vi sinh vật bị ảnh hưởng, ví dụ như trong trường hợp nhiễm toan dạ cỏ bán cấp. Nghiên cứu được trình bày bởi Santos đã phát hiện ra những ảnh hưởng đối với bò sữa do nhiễm tự nhiên deoxynivalenol (DON) và zearalenone (ZEA) kết hợp với chế độ ăn gây axit hóa dạ cỏ.

Kết quả cho thấy nhiễm độc tố nấm mốc làm suy giảm hiệu quả thức ăn của bò và giảm sản lượng sữa (sản lượng và chất lượng). Hơn nữa, khi dạ cỏ bị axit hóa, sự hấp thụ ZEA không bị ảnh hưởng, nhưng sự phơi nhiễm của bò sữa với DON và các chất chuyển hóa của nó tăng lên.

Tài liệu tham khảo: Kroon và ctv., 2022. Hội thảo về độc tố nấm mốc lần thứ 44. Bài giảng 17, trang 44.

Read the testimonial

Phiên phân tích: Quang phổ hồng ngoại (IR) kết hợp với phân tích LC-MS/MS để sàng lọc độc tố nấm mốc nhanh chóng, bởi Stephan Freitag.

Quang phổ hồng ngoại (IR) đang được nghiên cứu để phát hiện nhanh độc tố nấm mốc, như một giải pháp thay thế hấp dẫn cho phương pháp ELISA truyền thống, cái mà có thể bị phản ứng chéo và tiêu tốn khá nhiều vật liệu xét nghiệm. Trong nghiên cứu của họ, Freitag và nhóm của ông đã đánh giá rằng quang phổ hồng ngoại gần (NIRS) có liên quan nhiều hơn quang phổ hồng ngoại giữa (MIRS) khi sàng lọc độc tố nấm mốc. Phương pháp này dựa trên phương pháp hóa học, theo dõi những thay đổi do nấm gây ra trong các mẫu phân tích và tương quan với phát hiện độc tố nấm mốc bằng LC-MS / MS. Một mô hình đã được thiết lập để phân tích zearalenone trên ngô châu Âu và bây giờ đang  cần được xác thực. Dự đoán rằng DON trong lúa mì cũng đang được nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo: Krska và ctv., 2022. Hội thảo về độc tố nấm mốc lần thứ 44. Bài giảng 30, trang 57.

Leave a Reply