Olmix Group | Olmix

Grupa Olmix: uprzywilejowany partner rolników w transformacji agroekologicznej

Grupa Olmix rozwija międzynarodowy ekosystem partnerów - rolników, integratorów i dystrybutorów - do uprawy roślin i hodowli zwierząt w ramach projektu transformacji rolno-ekologicznej.

Algi są kluczowym surowcem, z którego na różnych etapach innowacji, związanych z gliną i pierwiastkami śladowymi, Olmix opracowuje konkretne rozwiązania dla światowego przejścia rolniczego w kierunku lepszych praktyk opartych na produktach znanych ze swojej wydajności, wykazanych naukowo.

Dajemy rolnikom naturalne rozwiązania, aby poprawić zdrowie i żywienie roślin, a hodowcom poprawić zdrowie i dobrostan zwierząt. Umożliwiają produkcję z poszanowaniem środowiska, przy użyciu mniejszej ilości syntetycznych chemikaliów, a jednocześnie są w stanie wyżywić światową populację i zapewnić godne warunki życia rolnikom i hodowcom Dzięki naszej gamie innowacyjnych produktów, zarówno w postaci gotowych produktów lub składników, jak i przy współpracy dystrybutorów i integratorów, pokazujemy, że możliwe jest pogodzenie wyników ekonomicznych i środowiskowych w rolnictwie.

Olmix Group

Zdrowy łańcuch pokarmowy dzięki algom

Plant Care

Lepsza uprawa roślin aby lepiej żywić zwierzęta i ludzi

 

 

logo

Human Care

Poprawa zdrowia ludzi

 

 

logo

Animal Care

Lepsza hodowla zwierząt aby lepiej żywić ludzi

 

 

logo

INNOWACJE
Pionier w rozwoju rozwiązań na bazie alg morskich

Olmix Group rocznie na innowacje przeznacza 6 procent przychodów i dedykuje pracę 12 procent zatrudnionych. Dział badawczo - rozwojowy firmy (R&D) składa się z ekspertów w dziedzinie zdrowia i żywienia oraz ze specjalistów z zakresu alg, minerałów ilastych i pierwiastków śladowych. Ten zespół pracuje w siedzibie Olmix Group w Bréhan, Bretanii, w której mieści się laboratorium firmy i sprzęt badawczy. Współpracujemy również z uczelniami i ośrodkami badawczymi na całym świecie i bierzemy udział w ambitnych wspólnych programach badawczych. Prace badawczo – rozwojowe doprowadziły do uzyskania 24 patentów.

 

LOKALIZACJA W SERCU KRAINY BADAŃ MORSKICH: BRETANII

Dzięki znacznie rozwiniętej wiedzy o morzu i jego zasobach, Bretania jest idealnym miejscem dla działu badawczo - rozwojowego (R&D) Olmix Group. Ten dział korzysta z najnowszych osiągnięć nauki, głównie dzięki jednemu z pierwszych na świecie ośrodkowi badawczemu specjalizującemu się w algach (the Roscoff Biological Station, utworzony w 1872 roku), uniwersytetom i instytutom specjalistycznym takim jak Ifremer (Francuski Instytut Badań Eksploatacji Morza). Bretania jest również jednym z największych obszarów rolniczych i rolno -spożywczych w Europie, co umożliwia Olmix Group sprawdzenie wyników swojej pracy w rzeczywistych warunkach w ośrodkach badawczych.

Od R&D do procesów przemysłowych

Wiedza o procesie produkcyjnym jest kluczowa dla Olmix Group, by móc produkować opłacalne produkty. Grupa korzysta z zakładu pilotażowego o powierzchni 600 m2 w celu opracowywania nowych procesów technologicznych, takich jak: mikronizacja, różnego rodzaju ekstrakcje, ale także reakcje łączenia pierwiastków śladowych,  glinek i alg w celu tworzenia nowych materiałów. Siedem zakładów produkcyjnych Olmix działa zgodnie z zasadami HACCP.

Trzy główne zasoby OLMIX GROUP:

Minerały ilaste

Zrozumienie minerałów ilastych i ich zastosowań jest nauką samą w sobie, z udziałem wielu odmian, takich jak sepiolit, kaolinit, smektyt i montmorylonit.

Mikroelementy

Jako czyste minerały, pierwiastki śladowe są składnikami odżywczymi niezbędnymi do życia organizmu, w bardzo małych ilościach.

Algi

Algi są wyjątkowo różnorodnym źródłem substancji odżywczych, a w szczególności są bogate w różne związki biologicznie czynne.

Nasza polityka jakości:

Algi: Źródło zdrowia na każdym etapie łańcucha pokarmowego

NASZA OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE

Mapa de google

100 Kraje

671 Pracownicy

Inne obszary działalności Olmix Group

 

OLMIX GROUP I BREIZH ALGAE SCHOOL
PRACUJĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Olmix Group oferuje studentom, partnerom i klientom z całego świata szkolenia w zakresie nowoczesnych technik uprawy roślin, hodowli zwierząt i produkcji żywności bez pestycydów, antybiotyków lub chemicznych dodatków. Thanks To Algae!

 

 

Kariera: chcesz do nas dołączyć?

Aktualne oferty pracy

Nasza historia

Olmix Logo

Motion Equity Partners dołącza do Olmix

2020
Olmix Logo

20-lecie działalności

Olmix przez 20 lat swojej podróży przekształcił się w Olmix Group. Poczynając od firmy, która koncentrowała się głównie na ochronie zwierząt (Animal Care) stała się firmą zajmującą się 3 wielkimi domenami - ROŚLINY, ZWIERZĘTA, LUDZIE i ich ochrona - z globalną strategią: Wspólne Zdrowie dzięki Algom (One Health Thanks to Algae).

2015
Olmix Logo

13 patentów

2014
Olmix Logo

Uruchomienie programu ULVANS

Algi stają się głównym źródłem innowacji w Olmix Group. Powstanie FOR VET – palety produktów dla zdrowia zwierząt i zgłoszenie patentów.

2012
Olmix Logo

Pierwsza oferta publiczna i ekspansja geograficzna

Wzrost sprzedaży. Rozwój spółek zależnych poprzez wzrost wewnętrzny i zewnętrzny.

2005
Olmix Logo

Złożenie patentu Amadéite®

Stworzenie nowego biomateriału na bazie gliny i alg.

2004
Olmix Logo

Stworzenie działu R&D

Stworzenie marki Eco-concept. Uruchomienie Programu MonaLisa (Eureka).

Marzec 2002
Olmix Logo

Europejska Nagroda w zakresie dobrostanu zwierząt

Wprowadzenie innowacyjnej koncepcji Mistral.

Listopad 2001
Olmix Logo

Stworzenie Działu Eksportu

Jedna osoba dedykowana do eksportu w firmie zatrudniającej 15 pracowników.

1998
Olmix Logo

Stworzenie marki Mistral

Pierwsze użycie gliny jako naturalnej alternatywy do procesów chemicznych.

1997
Olmix Logo

Stworzenie Olmix przez Hervé Balusson

Wyciąganie korzyści z produktów ubocznych przetwórstwa rud miedzi.

1995