PLANT CARE | Olmix

PLANT CARE: TWEE SECTOREN

Dankzij unieke wetenschappelijke kennis over de bioactieve eigenschappen van zeewieren, sporenelementen en klei, kan Olmix biostimulanten ontwikkelen met als doel:

  • Het verbeteren van bodemvruchtbaarheid en het versterken van de weerstand van de bodem,
  • Het verhogen van de effectiviteit van meststoffen en het aanbieden van duurzame en circulaire alternatieven,
  • Het versterken van de weerstand van het gewas tegen stress,
  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren,
  • Het optimaliseren van opbrengst en kwaliteit van gewassen.

Integrated Plant Care Management

 

Omdat de inzet hoog is en de veranderingen die moeten plaatsvinden ingrijpend zullen zijn, is het noodzakelijk om een holistische aanpak van plantenteelt te hanteren. Naast het herzien van landbouwkundige praktijken, kunnen we bio-oplossingen afstemmen op de behoeftes van gewassen. Olmix bio-oplossingen hebben zich door jaren van onderzoek en ontwikkeling reeds bewezen.

Dit zijn de fundamenten van het "Integrated Plant Care Management" concept, dat tot doel heeft de 3 essentiële factoren in plantenteelt te verbeteren: bodemkwaliteit,  kwaliteit van plantenvoeding en de weerstand van het gewas tegen invloeden van buitenaf.

Olmix-biosolutions zijn dus, dankzij innovatieve technologieën, onmisbare instrumenten die de overgang naar agro-ecologie begeleiden en ondersteunen.

Onze technologieën

Olmix expertise op het gebied van plant care is gebaseerd op drie technologieën:

Extraheren en tot waarde brengen van voedingstoffen en actieve delen uit zeewier om planten­groei te stimuleren en de weerstand tegen abiotische stress te verhogen.

Het gebruiken van bioactieve eigenschappen van mineralen en specifieke micronutriënten om biologische reacties van de plant en microflora in de bodem te stimuleren.

Gebruik van complexvormers en verschillende stikstofbronnen om geleidelijke afgifte van meststoffen te waarborgen en tegelijkertijd uitspoeling drastisch te verminderen