Searup là sản phẩm đoạt giải Sản phẩm Sáng tạo tại Space 2016 | Olmix

Tin tức

Searup là sản phẩm đoạt giải Sản phẩm Sáng tạo tại Space 2016

Quyết định từ Ban giám khảo gồm các chuyên gia từ tổ chức INRA (Viện Quốc Gia Phát triển Nông nghiệp của Pháp), INPI, ANSES, Viện Kỹ thuật, Phòng Nông nghiệp và các chuyên ngành báo chí đã trao giải Innov’Space cho sản phẩm trong lĩnh vực dành cho Thú Y: Searup, sức mạnh của tảo biển để tăng sức đề kháng tự nhiên của vật nuôi.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Để đối diện với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng nhằm giảm việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, để sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, OLMIX đã phát triển sản phẩm Searup, một thực phẩm bổ sung dựa trên chiết xuất từ tảo biển (MSP = Marine Sulfated Polysaccharides, giúp tăng sự miễn dịch tự nhiên của vật nuôi. 

MSP là một polysaccharides phức tạp, với cấu trực phân nhánh có chứa nhiều loại đường khác nhau, bao gồm một số loại đường hiếm như rahmnose. Hơn nữa, các loại đường có thể mang nhiều nhóm sulfate trên cấu trúc của chúng. Điều này làm chúng trở nên duy nhất, và đặc tính này không thể tìm thấy ở bất kỳ loại thực vật nào trên cạn, và là nguồn gốc của các hoạt động sinh học khác nhau.

MSP là một polysaccharides phức tạp, với cấu trực phân nhánh có chứa nhiều loại đường khác nhau, bao gồm một số loại đường hiếm như rahmnose. Hơn nữa, các loại đường có thể mang nhiều nhóm sulfate trên cấu trúc của chúng. Điều này làm chúng trở nên duy nhất, và đặc tính này không thể tìm thấy ở bất kỳ loại thực vật nào trên cạn, và là nguồn gốc của các hoạt động sinh học khác nhau.

Searup được cung cấp bằng đường nước uống, cho phép đảm bảo đúng thời gian, tính linh hoạt cao và tái sử dụng. Hơn nữa, Searup có sẵn trong các dạng khác nhau (dạng lỏng gọi là Still và dạng viên gọi là “Spark”) và các liều lượng khác nhau để nông dân có thể lựa chọn để phù hợp nhất với hệ thống nước uống của trang trại.

        

(Searup Still và Searup Spark)

 

Việc sử dụng Searup được khuyến cáo sử dụng lúc bắt đầu trong những giai đoạn đầu hoặc thời gian cai sữa, chuyển chuồng… để đối mặt với những áp lực trong những thời kỳ quan trọng. Nó cũng được sử dụng để hỗ trợ cho các chương trình tiêm chủng và cho phép tăng cường đề kháng tự nhiên của gia cầm, heo và thú nhai lại trong suốt các giai đoạn quan trọng. Do đó, vật nuôi có thể gia tăng các thông số kỹ thuật hoặc các thông số kinh tế liên quan. Searup thật sự là một phần của chiến lược giảm thiểu sử dụng kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi. 

Nhiều thử nghiệm được tiến hành ở các cơ sở nghiên cứu hoặc trực tiếp tại các trang trại đã chứng minh lợi ích của nó trong chăn nuôi lợn (cải thiện miễn dịch di truyền từ nái sang con, giúp giảm tỷ lệ tử vong sau cai sữa…) và chăn nuôi gia cầm (giúp giảm tỷ lệ chết và … đối với gà giống, giúp tăng khả năng hấp thu vaccine – đồng nhất hơn, … trong gà đẻ và gà giống. 

Các ấn phẩm và kết quả thực nghiệm có sẵn theo yêu cầu.