Olmix Group tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Thành Thành Công Biên Hòa | Olmix

Tin tức

Olmix Group tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Thành Thành Công Biên Hòa

TTC Group là một đối tác chiến lược của Olmix Plant Care tại Châu Á.

Tập đoàn Olmix rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm 50 năm của Tập đoàn TTC tại khách sạn InterContinental, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), đây là một dịp tuyệt vời để gặp gỡ các đối tác và chia sẻ quan điểm quan trọng trong năm 2020.

Tập đoàn Olmix và Tập đoàn TTC đang hợp tác chặt chẽ với nhau thông qua công ty thành viên TTC tại Lào, TTC Attapeu. Cơ sở hợp tác là đồng hành cùng TTC cho dự án canh tác hữu cơ ở Lào và Đông Nam Á qua việc hổ trợ chuyên gia và tìm giải pháp sinh học phù hợp.

Hôm nay, trọng tâm rõ ràng là việc sử dụng và đánh giá tiềm năng của phân bón Primeo Orga và dòng sản phẩm sinh học Seamel để tăng sản lượng mía hữu cơ.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác hiệu quả vào năm 2020!

Olmix Group tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Thành Thành Công Biên Hòa.