Mistral và hấp phụ độc tố nấm mốc MT.x+ tại CAHE 2014 | Olmix

Tin tức

Mistral và hấp phụ độc tố nấm mốc MT.x+ tại CAHE 2014

Tại CAHE 2014 – Triễn lãm chăn nuôi Trung Quốc là một cơ hội để Olmix chia sẻ những kinh nghiệm với các hộ chăn nuôi tại Trung Quốc,  các nhà máy sản xuất thức ăn và các nhà chuyên gia về chăn nuôi.

Ngành công nghiệp chăn nuôi Trung Quốc hiện tại đang đối mặt với cuộc cách mạng mới hiện nay bằng cách sử dụng công nghệ mới, đấu tranh chống bệnh, khí hậu, và độc tố nấm mốc trong thức ăn.

Olmix Trung Quốc đã có mặt tại  2014 Triển Lãm Chăn Nuôi tại Trung tâm hội nghị quốc tế Qingdao từ ngày 18-20 tháng 5. Hơn 1000 nhà triển lãm có mặt tại sự kiện này.

Olmix trình chiếu lợi ích của việc sử dụng Mistral để cải thiện vệ sinh và phúc lợi cho vật nuôi và giới thiệu  MT.x+ dành cho  nguy cơ nhiễm độc mycotoxin trong thức ăn. Ngày 18 tháng năm, Olmix tổ chức một buổi hội nghị nhà phân phối và mời María Ángeles Rodríguez, chuyên gia Olmix về mycotoxin, để trình bày về sức mạnh tổng hợp của các độc tố nấm mốc.

 

* Quy định địa phương phải được tư vấn về tình trạng của các sản phẩm này tại nước đến. Tất cả thông tin chỉ dành cho xuất khẩu ngoài Châu Âu. Mỹ và Canada.