Làm thế nào độc tố ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi gia cầm | Olmix

Tin tức

Làm thế nào độc tố ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi gia cầm

Progress Bio Pharma (nhà phân phối Olmix tại Malaysia) đã tổ chức hội thảo "Làm thế nào độc tố ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi gia cầm".

Vào ngày 31 tháng 1, Progress Bio Pharma (nhà phân phối Olmix tại Malaysia) đã tổ chức một cuộc hội thảo cho QL Agroventures Sdn Bhd tại Kota Kinabalu thủ đô của bang Sabah, miền Đông Malaysia.

Hội thảo với chủ đề "Làm thế nào mycotoxin ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi gia cầm", giải quyết vấn đề độc tố nấm mốc trong gia cầm, tập trung tăng sản lượng là một cơ hội tốt để thảo luận về các giải pháp có sẵn trên thị trường như các chất hấp phụ độc tố MMi.S - MT.x+.

Trong ảnh, từ trái sang phải: Ông Ooi Hiu Min (Trưởng phòng kinh doanh Progress), Ông Guy Jaeckel (Đại diện Olmix tại Malaysia), Bác sĩ thú y Wong (Hỗ trợ kỹ thuật Progress), ông Chen Yun Choi (quản lý trại QL) và đội ngũ của mình.

Thêm thông tin về giải pháp của Olmix chống lại độc tố nấm mốc trong chăn nuôi gia cầm: MT.x +, MMi.S chất hấp phụ độc tố cho gia cầm.

 

 

Quy định của địa phương nên được tư vấn về tình trạng của sản phẩm này trong nước đến. Tất cả các thông tin chỉ dành cho xuất khẩu bên ngoài châu Âu