Giới thiệu Ecopiglet tại ngày hội nghiên cứu về Heo (JRP) | Olmix

Tin tức

Giới thiệu Ecopiglet tại ngày hội nghiên cứu về Heo (JRP)

Bài trình bày về chiết xuất từ tảo biển dành cho heo con đã nhận được phản hồi tốt từ người tham dự và khách tham quan xem thêm thông tin tại bảng Poster. 

Khán phòng Crowded thu hút toàn bộ ngành công nghiệp thức ăn của Pháp chiều nay tại Ngày hội nghiên cứu về heo lần thứ 46 JRP (Les Journées de la Recherche Porcine - Days of the Swine Research) trong phần thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Hơn 400 người đã rất tập trung theo dõi bài trình bày chuyên môn cao, 12 bảng thông tin đầy đủ và 17 posters.

Phương pháp mới để tăng hiệu quả thức ăn, khả năng tiêu hóa và công thức được thảo luận, cũng như là những thành phần mới.

Một vài chủ đề về Tái phục hồi bênh lý cũng được đưa ra. Đủ để tạo ra một cuộc tranh luận giữa người tham dự và các nhà trình bày. Những nhận xét từ người tham dự rất chi tiết và cho thấy rằng, ngay cả khi các bài viết được xem xét bời những chuyên gia, cộng đồng vẫn có thể phản ứng. Trong bối cảnh này, bài trình bày về dịch chiết từ tảo biển dành cho heo con nhận được phản hồi tốt từ người tham dự, và họ còn tìm hiểu thêm thông tin trong thời gian dành cho Poster.

Thêm một bước tiến bởi Olmix để chứng minh rằng các giải pháp cho tái phục hồi bênh lý mang lại từ tảo biển.

Bài trình bày dạng Poster khoa học bởi Olmix tại ngày hội nghiên cứu về heo:

Influence d’un aliment complémentaire à base d’algue sur le développement de l’intestin grêle chez les porcelets allaités from Olmix