Các chiết xuất tảo cụ thể như một chất thay thế cho kháng sinh tại ILDEX Vietnam 2018 | Olmix

Tin tức

Các chiết xuất tảo cụ thể như một chất thay thế cho kháng sinh tại ILDEX Vietnam 2018

Tập đoàn Olmix đã trình bày các chiến lược nhằm giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc tại ILDEX Việt Nam, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ ngày 14-16 tháng 3.

Để khép lại bài phát biểu của mình, chuyên gia của Tập đoàn Olmix đã liệt kê một số phương pháp kỹ thuật được áp dụng trong trang trại để giảm việc sử dụng kháng sinh và các tác nhân bên ngoài khác cũng như trình bày các lợi ích của Chương trình Kháng sinh của Olmix.

"Có rất nhiều kỹ thuật và chiến lược sản xuất mà chúng ta có thể sử dụng thay vì kháng sinh. Chúng ta nên kiểm soát môi trường của động vật để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi cho chúng. Ngoài ra, chúng ta nên quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng, an toàn sinh học và loại trừ sinh học, trong số các yếu tố quan trọng khác như miễn dịch và hiệu quả tiêu hóa. Tập đoàn Olmix đã tạo ra một chương trình toàn cầu và không có kháng sinh hợp lý, cho phép giảm nhu cầu kháng sinh ở những trang trại có lượng tiêu thụ cao trong khi vẫn cải thiện được năng suất của vật nuôi. ", Tiến sĩ Guillaume giải thích.

Tiến sĩ Michel Guillaume.

Tiến sĩ Michel Guillaume.

(*): Chương trình SAGA là một chương trình Không kháng sinh của Tập đoàn Olmix, đã được ứng dụng ở rất nhiều trang trại tại châu Mỹ và châu Âu. Với chương trình này, Olmix sẽ hỗ trợ các trang trại trong vấn đề quản lý trang trại, Thực hiện một loạt các thay đổi đồng bộ và Đưa ra một chương trình hoàn chỉnh bằng cách cung cấp các công cụ nhắm vào 3 bên trong chuỗi chăn nuôi: Nhà cung cấp giống, Bác sỹ thú y và các nhà sản xuất thức ăn.