Pháp lý | Olmix

Pháp lý

Bạn kết nối với các trang web « olmix.com », do Olmix SA

 

Tên công ty: Olmix S.A.

địa chỉ: Z.A. du Haut du Bois, 56580 Bréhan, FRANCE

điện thoại: +33 (0)297 38 81 03

Fax: +33 (0)297 38 86 58

Email: contact@olmix.com

Limited company with capital of: 815.800,30€

RCS: RCS of Vannes B 402 120 034

Co. Tax Code: 402 120 034 00010

NAF: 2013B

VAT N °: FR 20 402 120 034

Hosting: Microsoft Azure, EURW