Plant Care | Olmix

Plant Care

Zasoby, Badania, Wynik

Olmix Plant Care korzysta z odnawialnych źródeł  i materiałów organicznych. To zmniejsza emisję dwutlenku węgla na Ziemi. Produkty Olmix Plant Care są testowane przez niezależne instytuty badawcze i laboratoria. Nasza wizja jest wspierana przez sprawdzone, doskonałe agrotechniczne i ekonomiczne wyniki dla darni, ogrodnictwa i rolnictwa.

MURAWA

Olmix Plant Care opracowuje i sprzedaje zrównoważone produkty w celu ciągłej poprawy i ochrony terenów sportowych, pól golfowych i zieleni publicznej. Optymalna równowaga powietrza i wilgoci w glebie to aktywne życie gleby i zrównoważone odżywianie dające zdrową uprawę darni. Trawa staje się mocniejsza i jej naturalne mechanizmy obronne są stymulowane. Dzięki dogłębnej znajomości  dynamiki procesów zachodzących w glebie, nawozów i patologii roślin Olmix Plant Care rozwija skuteczne programy odżywcze dla witalności roślin i ich zdrowia.

OGRODNICTWO

Ogrodnictwo to uprawa roślin, takich jak: owoce, warzywa, kwiaty, drzewa i rośliny. Olmix Plant Care daje trwałe rozwiązania dla produkcji tych upraw ogrodniczych, koncentrując się na zdrowiu roślin i ich otoczenia. Poprzez odżywienie gleby zwiększa płodność i witalność upraw. Produkty dolistne Olmix Plant Care pomagają roślinie w optymalizacji własnych możliwości i łagodzenia stresu wzrostu produktywności, bez obniżania jakości upraw.

UPRAWY POLOWE

Olmix Plant Care opracowuje rozwiązania dla uprawy na dużą skalę: ziemniaków, cebuli, pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych itp.  Naszym celem jest uprawa w ekologicznie odpowiedzialny sposób, aby pomóc nakarmić coraz większą liczbę ludności na świecie przy jak najmniejszym stopniu zniszczenia naszej planety. Gama produktów rolnych to dedykowany program, który prowadzi do wyższej wydajności, jakości upraw i większej odporności roślin na stres w połączeniu ze zmniejszeniem stosowania pestycydów.

melspring