WSKAħNIK OCENY ryzyka mikotoksyn - Krów | Olmix
WSKAħNIK OCENY ryzyka mikotoksyn - Krów

Deutsch - German
Türk - Turkish
Nederlands - Dutch
Also available for Pigs

 

 

 

 

Jeśli twoje stado produkuje poniżej jego potencjału, lub doświadcza wzrostu problemów...

Oceń ryzyko mikotoksyn w dawce pokarmowej twoich krów:

 

Zaznacz twierdzenia, które potwierdzają twoje doświadczenie i oblicz prawdopodobieństwo znacznej obecności mikotoksyn w paszy.

Stado

Czy w stadzie zauważasz (wiedząc, iż dawka pokarmowa jest poprawnie zbilansowana pod kątem oczekiwanej produkcji):

Na polu

Odnośnie twojego zarządzania produkcją roślinną:

Przechowywanie

Czy zauważyłeś poniższe zjawiska podczas przechowywania?

Prawdopodobieństwo posiadania znacznego poziomu mikotoksyn w dawce pokarmowej krów:

25%

Niskie ryzyko wystąpienia problemów na fermie. Jednakże, proszę pamiętać, iż FAO odnotowuje, iż 25 % materiałów paszowych jest skażonych.

Niskie ryzyko

Średnie ryzyko

Wysokie ryzyko

Niebezpieczeństwo: ekstremalne ryzyko

Olmix, specjalista w mikotoksynach:
Skontaktuj
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w mikotoksynach w celu uzyskania spersonalizowanej interpretacji i technicznego wsparcia, dostosowanego do twojej sytuacji.
Dziękujemy za zaufanie naszym usługom.
Więcej informacji o MT.x+, MMi.S, środkach wiążących mikotoksyny dla krów mlecznych.

 

Należy sprawdzić przepisy lokalne w sprawie statusu tego produktu w kraju przeznaczenia. Wszystkie informacje tylko dla eksportu poza Europę, USA i Kanadę.