WSKAŹNIK OCENY ryzyka mikotoksyn - Drób | Olmix
WSKAŹNIK OCENY ryzyka mikotoksyn - Drób

 

Jeśli twoje zwierzęta produkują poniżej ich potencjału, lub doświadczasz wzrostu problemów...

Oceń ryzyko mikotoksyn w paszy twoich zwierząt:

 

Also available for Pigs

 

Also available for Cows

 

Zaznacz twierdzenia, które odpowiadają twoim doświadczeniom i oblicz prawdopodobieństwo posiadania znacznej obecności mikotoksyn w paszy.

Zwierzęta

Czy u zwierząt zauważasz (wiedząc, iż dawka pokarmowa jest poprawnie zbilansowana pod kątem oczekiwanej produkcji):

Produkcja jaj
Pasza

Zakłądając, iż wartość pokarmowa paszy odpowiada zakładanej produkcji

Zwierzęta

Czy u zwierząt zauważasz (wiedząc, iż dawka pokarmowa jest poprawnie zbilansowana pod kątem oczekiwanej produkcji):

Pasza

Zakładając, że pasza pokrywa zapotrzebowanie na składniki pokarmowe

Błąd

Rodzaj zwierząt

Prawdopodobieństwo posiadania znaczącego poziomu mikotoksyn w paszy dla drobiu:

25%

Niskie ryzyko wystąpienia problemów na fermie. Jednakże, proszę pamiętać, iż FAO odnotowuje, iż 25 % materiałów paszowych jest skażonych.

Niskie ryzyko

Średnie ryzyko

Wysokie ryzyko

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ekstremalne ryzyko

Olmix, specjalista w mikotoksynach:
Skontaktuj
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w mikotoksynach w celu uzyskania spersonalizowanej interpretacji i technicznego wsparcia, dostosowanego do twojej sytuacji.
Dziękujemy za zaufanie naszym usługom.
Więcej informacji o MT.x+ and MMi.S, środków wiążących mikotoksyny dla drobiu.

 

Należy sprawdzić przepisy lokalne w sprawie statusu tego produktu w kraju przeznaczenia. Wszystkie informacje tylko dla eksportu poza Europę, USA i Kanadę.