Verbeterde formule MelgreenMn! | Olmix

Nieuws

Verbeterde formule MelgreenMn!

MelgreenMn heeft een nieuwe, verbeterde formule. MelgreenMn is een mangaan meststof in oplossing waarbij de mangaan is gecomplexeerd met suikers van een uniek algenextract. Dit algenextract heeft eigenschappen die tot nu toe niet eerder werden aangetoond bij zeewieren.

Proeven van onderzoeksinstituut Lumbricus wijzen uit dat het extract van MelgreenMn zorgt voor een sterke groeistimulans én dat de droge stof productie en de opname van voedingsstoffen sterk wordt stimuleert. Speciaal voor het vroege voorjaar heeft Olmix Plant Care dit algenextract toegepast in MelgreenMn, wat zorgt voor een sterke boost in het voorjaar.

MelgreenMn dient alleen te worden gebruikt wanneer er een mangaan tekort is. Deze situatie doet zich in de bovenlaag van een green zeer vaak voor. Doordat mangaan dus in de bodem vastgelegd wordt is bladbemesting de beste methode. Mangaan tekort in gras komt vaak voor bij:

  • Gronden met pH > 7
  • Gronden met veel organische stof
  • Gronden met veel ijzer
  • Na sterke magnesiumbemesting

 

Bewezen resultaat

In een proef gedaan door Lumbricus in Nederland in het najaar van 2015 zijn de eigenschappen van het algenextract in MelgreenMn onderzocht in vergelijking met controle, met een cocktail van mineralen, met algenextracten die Olmix Plant Care voorheen in haar producten gebruikte en met algenextracten van concurrerende producten. Welke type algae brengt de beste effecten teweeg? Hieruit blijkt dat het algenextract van MelgreenMn het snelst resulteert in hard en dicht gras en een grotere productie van biomassa.

 

Opzet proef Productie van biomassa (C = algenextract van MelgreenMn)

 

Naast een sterkere groeistimulans zorgt het nieuwe algenextract voor een grotere droge stof productie dan het oude algenextract dat werd gebruikt voor Olmix Plant Cares mangaan liquid product. En het nieuwe algenextract zorgt ook voor sterkere opname van nutriënten in het grasblad dan de controlevariant. 

 

Opname van voedingsstoffen (Extract C = algenextract van MelgreenMn)

 

MelgreenMn: onderdeel van het Melgreen Liquid preventieprogramma

MelgreenMn is een van de drie producten van de Melgreen Liquid Range, samen met MelgreenSi en MelgreenCu. Preventie door optimale voeding via het blad, met gezond gras als hoofddoel. Een compleet programma, samengesteld uit producten om voor specifieke momenten in de grasontwikkeling gedurende het seizoen een oplossing te bieden. MelgreenMn voor een snelle start in het voorjaar, MelgreenSi voor een hogere tolerantie tegen stress en MelgreenCu voor het afharden in schimmelgevoelige periodes na de zomer en in de late winter.